Uppdaterade dokument för tågplan 2022

Trafikverket reviderar banarbetsplanen sex gånger per år och på denna sida kan du ta del av den reviderade banarbetsplanen som läggs upp två veckor efter avklarade revisionsmöten.

  • Reviderad banarbetsplan 1 för vecka 50 2021 – vecka 08 2022, publiceras 15 oktober 2021
  • Reviderad banarbetsplan 2 för vecka 09 2022 – vecka 16 2022, publiceras 29 oktober 2021
  • Reviderad banarbetsplan 3 för vecka 17 2022 – vecka 24 2022, publiceras 26 november 2021
  • Reviderad banarbetsplan 4 för vecka 25 2022 – vecka 34 2022, publiceras 23 december 2021
  • Reviderad banarbetsplan 5 för vecka 35 2022 – vecka 41 2022, publiceras 1 april 2022
  • Reviderad banarbetsplan 6 för vecka 42 2022 – vecka 49 2022, publiceras 20 maj 2022

Tilldelning av uppställning och tilläggstjänster på driftplatser

Tilldelning kapacitet T22 Nationell (excelfil, 803 kB)

Spårplaner

FÄR vecka 42 (pdf, 70 kB)
FÄR vecka 41 (pdf, 71 kB)