Konstruktionsläget 17 oktober för tågplan 2022

Publicerade grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2020-10-17.