Samrådsmöte tågplan 2022

Här kan du ta del av dokument inför samrådsmöte tågplan 2022.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 3 juni 2021.

Tåglista samrådsmöte T22, 3 juni 2021 (excelfil, 647 kB)

Agenda samrådsmöte T22 8-10 juni 2021 (pdf, 206 kB)

Tågplan 2022

Alla filerna nedan är i pdf-format och öppnas i nya fönster.