Samordningsmöte tågplan 2022

Här kan du ta del av dokument om samordningsmöte tågplan 2022.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 12 augusti 2021.

Agenda samordningsmöte tågplan 2022 (pdf, 178 kB)

Tåglista tågplan 2022-210812 (excelfil, 673 kB)

Alla filerna nedan är i pdf-format och öppnas i nya fönster.