Konstruktionsläget 1 september för tågplan 2022

Publicerade grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2021-09-01.