Inbjudan till regionalt möte om banarbeten i det östra området inför Tågplan 2022

Välkommen till möte gällande banarbeten inom östra området inför Tågplan 2022. Syftet med mötet är att Trafikverket ska presentera ett urval av kapacitetsbegränsningar med medelstor och liten trafikpåverkan i Tågplan 2022.

Den 22 april publicerar Trafikverket kapacitetsbegränsningar, banarbeten, i Tågplan 2022. Utifrån den publiceringen går det att inkomma med frågor till det regionala mötet senast den 28 april. Trafikverket kommer att planera de regionala mötena delvis utifrån inkomna frågor. Frågor som berör det östra området skickas till banarbetsplaneringen i öst, se formulär under fliken Kontaktuppgifter.

En vecka före mötet kommer presentationsmaterial att skickas ut till anmälda mötesdeltagare.

Tid för regionalt möte gällande östra området: 12 maj kl 08:30-11:30.

Plats: Skype

Anmälda deltagare kommer att få en Skype-länk skickad till angiven e-postadress. En vecka före mötet kommer även material inför mötet att skickas ut.