Konstruktionsläget tågplan 2020

Publicerade grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2019-08-28. Vi arbetar med att hantera de synpunkter som kommit in efter utkastet/förslaget och vid arbetsmötet i Solna.