Inbjudan till möte om PSB Tågplan 2020

Den 23 oktober 2018 är du välkommen till möte om PSB (planerade stora banarbeten) Tågplan 2020.

Plats: Mötet hålls på Skype
Anslut till Skype-mötet
Det går även bra att ringa in till mötet på 010-123 88 88. Ange konferens-ID 79692894.

Tid: 23 oktober 2018 9:30–12:00
Syfte: Syftet med mötet är att vi ska presentera de PSB som är planerade i Tågplan 2020 och presenterade i JNB. Möjlighet kommer att ges att ställa frågor till sakkunniga.
Synpunkter: Har du synpunkter på JNB ska de vara inne senast 31 oktober klockan 15.00.

Agenda

  • Introduktion
  • Nord
  • Mitt
  • Väst
  • Syd

Dokument

I kartorna så är arbeten markerade med röda rutor PSB och arbeten markerade med svarta rutor större banarbeten. 

PSB Tågplan 2020 Informationsmöte 2018-10-23 (pdf-fil, 738 kB) 
Kartor nord, mitt och öst (pdf-fil, 1 MB)
Nationell (pdf-fil, 119 kB)
Nord + Mitt (pdf-fil, 92 kB)
Öst (pdf-fil, 83 kB)
Väst (pdf-fil, 85 kB)
Syd (pdf-fil, 99 kB)

Anmälan

Ingen anmälan krävs.