Fastställd tågplan

Beslutet gäller fastställd tågplan 2020, det vill säga trafikeringsperioden mellan den 15 december 2019 och den 12 december 2020.

Bilaga 2 har kompletterats med ytterligare två dokument, och för att få en fullständig bild av fastställd banarbetsplan behöver man ta del av dessa

Tidtabellsboken (bilaga 4) har uppdateras med korrekta K-möten.