Datum för processteg

Här finns viktiga datum och processteg för Tågplan 2020.

DatumProcessteg
14 januari Förplanerade tåglägen för internationella korridorer
22 och 23 januari Tidig dialog med sökande till Tågplan 2020, inbjudan är publicerad på Trafikverkets webbplats
14 mars Informationsmöte om banarbetsplan 2020 för sökande, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
8 april Sista dag för ansökan Tågplan 2020
8 april Trafikverkets behov av banarbete Tågplan 2020 publiceras
14–16 maj Regionala samrådsmöten för banarbeten i Malmö, Gävle och Solna, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
5 juni Publicering av material inför samrådsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten
"Ansökan om kapacitet"
10–12 juni Samrådsmöte Solna, inbjudan publiceras på trafikverket.se
1 juli Utkast (förslag) till Tågplan 2020 publiceras
2 augusti Synpunkter på utkast (förslag) Tågplan 2020 skall vara Trafikverket till handa senast
klockan 9.00.
16 augusti  Publicering av material inför samordningsmöte på Trafikverkets webbplats samt i tjänsten "Ansökan om kapacitet"
19 augusti Fastställelse av internationell trafik ansökt via PCS. Gäller även nationella tåglägen ansökta som matare/utflöden till ScanMed RFC:s förplanerade tåglägen (PaP)
20–22 augusti Samordningsmöte Solna, inbjudan publiceras på Trafikverkets webbplats
2 september Datum för begäran om tvistlösning
13 september Tvistlösning avslutad
13 september Beslut om att förklara banan överbelastad
16 september Kapacitetstilldelning med hjälp av prioriteringskriterier
20 september Fastställd primär Tågplan 2020 publiceras
21 oktober Sista datum för kompletterande ansökan om tågläge och tjänster till Tågplan 2020
22 oktober Ad-hoc ansökan Tågplan 2020 öppnar
8 november Sista dag för ansökan om transporttillstånd
18 november Fastställd Tågplan 2020 publiceras
15 december Trafikstart Tågplan 2020