Samrådsmöte tågplan 2019

Här kan du ta del av dokument om samrådsmöte Tågplan 2019.

Underlaget, i form av grafisk tidtabell, som redovisas inför mötet är det rådande konstruktionsläget den 6 juni 2018.

Tåglista Samrådsmöte 11–13 juni 2018 (Excelfil, 530 kB)

Agenda samrådsmöte T19 11-13 juni 2018 (ppt-fil, 667 kB)

Tågplan 2019

Alla filerna nedan är i pdf-format och öppnas i nya fönster.