Konstruktionsläget Tågplan 2019

Publicerande grafer, samt utkast i tjänsten "Ansökan om kapacitet", är ett arbetsmaterial daterat 2018-08-30. Synpunkter från sökande som lämnats 21-23 augusti, i samband med arbetsmötet i Solna, har i möjligaste mån hanterats.