Bättre trafikinformation i tågtrafiken

Med denna satsning vill Trafikverket stimulera till forskning och innovation som tillvaratar digitaliseringens möjligheter och bidrar till att resenärer, järnvägsföretag och transportköpare får snabb och användbar trafikinformation.

Satsningen vänder sig till aktörer och områden där man inom en överblickbar närtid kan börja tillämpa nya lösningar, och där användningen leder till tillförlitlig och samstämmig trafikinformation som är tillgänglig i realtid.

Trafikverket har i uppdrag att leverera trafikinformation för både gods- och persontrafik på järnväg. Detta sker i form av skyltar och utrop på stationer samt API (Application Programming Interface) med öppna data. Dessa API:er kan bygga på både den information som Trafikverket idag tillhandahåller, såväl som att utveckla Trafikverkets egen informationsinhämtningsprocess, det vill säga den som föder API:n.

Du kan läsa mer om Trafikinformationsdata under länkar längst ner på denna sida.

Uppdraget fokuserar på leverans av användbar trafikinformation både i ett normalläge och när störningar och förseningar uppstår. Informationskedjan är komplex och kräver samspel mellan flera aktörer varför ett nära samarbete med branschen är en viktig del i uppdraget. Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar.

Utlysningen är öppen fram till den 1 augusti, 2023.