Samordning mellan flyg och drönare

Drönare är obemannade luftfarkoster som används kommersiellt, privat och militärt. Ett forskningsprojekt undersöker hur en samordning mellan drönare och civil flygtrafik kan ske.

Polis och räddningstjänst är intresserade av att använda drönare för att spana efter brottslingar eller saknade personer. I takt med den snabba utvecklingen har drönarna börjat störa flygtrafiken. Idag måste en flygplats stängas ner om en drönare upptäcks i närheten av den. Detta har framför allt drabbat Bromma och Stockholm Arlanda Airport, och lett till förseningar för flygbolagen och deras passagerare.

Forskningsprojektet ska undersöka om det går att ha drönare i en flygplats kontrollzon utan att flygplatsen behöver stängas ner. Projektet startar 2017 med planering och beskrivning av konceptet. Under 2018 planeras simulering av flygtrafik kombinerat med trafik av drönare vid Luftfartsverkets testcenter på Malmö Airport, och 2019 provflygs en drönarhelikopter från Saab, som är en samarbetspartner i projektet.

Tanken är också att projektets resultat ska stödja den förändring av regelverket som Transportstyrelsen och den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA arbetar med.