Vindkraft och transporter

När vindkraft byggs ut på land sker det ofta i områden där vägnätet har låg bärighets- och planstandard. Transportbehoven bör därför beaktas tidigt i samhällsplaneringen.

Sverige står inför en kraftig utbyggnad av vindkraften. En stor del av de planerade vindkraftsparkerna på land ligger i områden med ett glest och lågtrafikerat allmänt och enskilt vägnät med låg bärighets- och planstandard.

Detta vägnät får en ökad tung trafik, och dispenstransporterna på de allmänna vägarna ökar kraftigt. Behoven av transporter för vindkraftsutbyggnaden behöver beaktas redan i den tidiga samhällsplaneringen.