Riskfyllda anläggningar

I vissa anläggningar är verksamheten i sig en fara. Om man vill utöka verksamheten, ändra markanvändningen eller bygga ny järnväg i närheten av dem bör det föregås av en särskild utredning.

I vissa anläggningar är verksamheten i sig en fara. Länsstyrelsen kan besluta att sådana anläggningar ska anses vara farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Om man vill utöka verksamheten, ändra markanvändningen eller bygga ny järnväg i närheten av sådana anläggningar bör det föregås av en särskild utredning. Ett antal rangerbangårdar är för närvarande enligt beslut från länsstyrelserna klassade som farlig verksamhet enligt denna lag. En verksamhet kan inte beslutas vara farlig verksamhet förrän den är etablerad.