Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trängselskatt i Göteborg - Västsvenska paketet

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön samt att delfinansiera Västsvenska paketet.

Trängselskatten ska, under en 25-årsperiod, bidra med 14 miljarder kronor (2009-års prisnivå) till Västsvenska paketet.

Läs mer kring hur trängselskatten i Göteborg fungerar

Trängselskattens effekter

Trängselskatten har medfört att trafikflödena och trängseln har minskat och restiden har förkortats. Under det första året med trängselskatten minskade trafiken över betalstationssnittet med cirka 11 %. Restiderna på infartslederna minskade till följd av minskade trafikflöden. Den största restidsminskningen skedde på E6 Kungälvsleden. Trängselskattens införande medförde även förbättrad luftkvalitet i Göteborg. För mer information se utredningar om trängselskatt under Rapporter och utredning.

Västsvenska paketet tar årligen fram uppföljningar där bland annat trafikflödena över betalstationssnittet redovisas. Uppföljningarna ingår numera som en del i den årsrapport som tas fram inom Västsvenska paketet och finns publicerade under Rapporter och utredningar.

Förändringar av trängselskatten

Sedan trängselskattens införande år 2013 har ett antal förändringar genomförts.

  • Den 1 januari år 2015 gjordes en avgiftshöjning. Avgiftshöjningen var beslutad innan trängselskatten infördes.

  • 1 maj år 2018 infördes ett särskilt undantag från trängselskatten i Backaområdet. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backa beskattas, resor till och från Backaområdet avgiftsbeläggs ej.

  • Den 16 december år 2020 invigdes Marieholmstunneln. Tunneln är belagd med trängselskatt.

Läs mer om trängselskatten på Transportstyrelsens hemsida

Utredningar om trängselskatt