Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så finansieras Västsvenska paketet

Västsvenska paketet är ett avtal om medfinansiering av den stora infrastruktursatsningen i Västsverige under en 20 års period.

Avtalet slöts i mars 2010 och innebär att staten står för hälften av kostnaden. Den andra hälften bygger på lokal och regional medfinansiering i form av trängselskatter, exploaterings­intäkter och bidrag från lokalt och regionalt håll.

De finansierande parterna är: Staten genom Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Avtalet är på 34 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Staten bidrar med 17 miljarder kronor, Göteborgs kommun med 1,25 miljarder kronor, Region Halland och Västra Götalandsregionen med sammanlagt 1 miljard kronor. 750 miljoner kronor kommer från höjda marknyttor. Den statliga trängselskatten bidrar med 14 miljarder kronor och räknas som lokal medfinansiering.

medfinansierade_parter.png

Medfinansiering genom trängselskatt och vägtullar är numera en vanlig modell i många länder för att kunna genomföra stora satsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar.