Helsingborg – ramavtal 11

Sverigeförhandlingens storstadsavtal i Helsingborg innebär att två BRT-linjer och cykelobjekt till en investeringskostnad om 486 miljoner kronor byggs ut samordnat med 3 530 bostäder i Helsingborg.

Innehållet i korthet

  • Helsingborgsexpress linje 2 byggs ut från Maria i norr till Ramlösa i sydöst via stadens centrala delar. Linjen beräknas öppna för trafik år 2025.

  • Helsingborgsexpress linje 3 byggs ut från Västergård i öster till Ättekulla via stadens centrum. Linjen beräknas öppna för trafik år 2027.

  • 40 cykelobjekt byggs ut till en sammanlagd investeringskostnad om 133 miljoner kronor. Cykelobjekten har koppling till de två kollektivtrafiklinjerna och ska underlätta ett hållbart resande och öka Helsingborgsexpressens attraktivitet.

  • Helsingborgs stad ansvarar för att färdigställa 3 530 bostäder och har vid utgången av år 2020 uppfyllt sitt bostadsåtagande.

  • Region Skåne ansvarar för fordon och byggandet av depå/depåanslutningar.

  • Samtliga belopp är i prisnivå januari 2016.

Sverigeförhandlingens ramavtal 11 – Helsingborg har godkänts av samtliga parters beslutande församlingar under år 2018. Under 2023 har tilläggsavtal avseende cykelobjekten ingåtts.  

Uppföljning av Sverigeförhandlingens ramavtal i Helsingborg sker genom en partssammansatt styrelse. Regeringen har utsett Catharina Håkansson Boman som statens ledamot tillika ordförande i styrelsen. Trafikverket bistår med resurser till sekretariatet.