Pågående remisser

Regelverken inom Arbete på väg är under omarbetning och uppdatering. Här hittar du information och dokumentation som berör remisser för TDOK 2012:86, de tekniska kraven inom Arbete på väg samt TDOK 2018:0371, APV Kompetenskrav i upphandlad verksamhet.

Du kan ladda ner remissade regelverk, instruktioner, svarsmallar etcetera under rubriken Dokument nedan. Läs noggrant igenom instruktioner och ta del av den information som finns här innan du skickar in ditt remissvar. I många fall kan dina frågor eller funderingar besvaras i den information vi tillhandahåller här och genom att ta del av den så kommer vi få kvalitetsmässigt bättre remissvar.

Remissvaren måste redovisas i avsedd mall och därefter mailas till e-postadressen som du hittar under kontakt. Remissens diarienummer ska framgå i ämnesraden i mailet.

Via länken nedan kan du se webbinariet uppdatering av APV Kompetenskrav i upphandlad verksamhet.