Fokus på uppföljning på APV kompetenskrav

Rätt säkerhetskompetens vid vägarbete är inget vi tummar på – både för din och trafikanternas skull.

Under 2021 så visade Trafikverkets arbetsplatskontroller att 4 av 5 vägarbeten hade en eller flera avvikelser från gällande säkerhetskrav. Hur många av dessa som uppkommit pga. bristande kompetens är inte känt men vi kan alla konstatera att grunden för att kunna göra rätt i praktiken är att ha kunskapen om hur man gör rätt. Därför är Trafikverkets kompetenskrav inom Arbete på väg så viktiga att tillse att de följs. Detta gäller naturligtvis alla men främst de personer som har särskilt viktiga arbetsuppgifter eller ansvarsområden och som därför måste bevisa att de har rätt kunskaper genom att göra ett godkänt certifieringsprov. Därför gör Trafikverkets arbetsplatskontrollanter idag regelbundna kontroller att dessa personer uppfyller kompetenskraven och har giltiga certifieringar. Avvikelser mot dessa krav leder i normalfallet till vitesföreläggande.

Certifieringsprov, bokning och utbildningar