APV Roller och Kompetens i Upphandlad verksamhet

Rätt säkerhetskompetens vid vägarbete är inget vi tummar på – både för din och trafikanternas skull.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven krävs både teoretiska och praktiska kunskaper i Trafikverkets regelverk APV och inom området aktuella författningar.

Trafikverket har valt att prioritera vissa arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven utföra en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning. Vilka arbetsuppgifter och roller som kräver certifiering eller utbildning framgår på underliggande sidor.

Kompetenskrav i olika steg

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Där godkänt certifieringsprov krävs registreras det i ID06. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare.

STEG 1 - Grundläggande APV-Kompetenskrav

Steg 1.1 APV GRUND
Stef 1.2 Fordonsförare
Steg 1.3 Uppgiftsanpassad kompetens

STEG 2 - Kompetenskrav på vissa roller

Steg 2.1 Särskilda fordonsförare
Steg 2.2 Utmärkningsansvarig
Steg 2.3 Skyddsanordningsansvarig

STEG 3 - Kompetenskrav på arbetsgivarföreträdare

Steg 3.0 Arbetsgivarföreträdare Leda och styra

Beskrivning av Roller och Kompetenskrav

Klicka på pilarna nedan för att läsa mer om Trafikverkets andemening med dessa Roller och Kompetenskrav, syftet med att Trafikverket ställer dem och vilken ambition vi vill att de bidrar till.