En uppslagen bok.

Certifieringsprov och bokningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg. 

Från 2023 tar Trafikverket över certifieringsprov i egen regi, enligt krav i Steg 2.3

Från och med 2023 går giltigheten ut för de certifieringar som gjordes 2019. För kraven enligt Steg 2.1, Steg 2.2 samt Steg 3.0 förnyas giltighetstiden med fyra år genom att  du skriver ett nytt certifieringsprov. För dessa krav kan prov bokas när det är mindre än ett år kvar av giltighetstiden. Men för krav enligt Steg 2.3 är det lite annorlunda. Där har vi under de senaste åren haft utbildningskrav med integrerat prov under utbildningen. Från och med 2023 så kommer vi ställa krav på att du både gått utbildningen och att du därefter genomför ett certifieringsprov i Trafikverkets regi (istället för på utbildningen).

För dig som redan gått utbildningen och behöver förnya din certifiering räcker det att skriva godkänt på certifieringsprovet. Provet kommer att finnas bokningsbart hos Trafikverket Förarprov från 2 januari 2023. Du som behöver förnya din certifiering enligt Steg 2.3 ska göra detta med ett godkänt certifieringsprov senast 31 mars eller innan befintlig certifiering går ut.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning  och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov