En uppslagen bok.

Certifieringsprov och bokningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg. 

Uppdaterad version av APV Kompetenskrav, TDOK 2018:0371.

Kompetenskraven är under omarbetning. I grunden är kraven oförändrade och inga nya krav föreslås tillkomma men då vi inte nått önskvärda effekter så har en hel del förtydliganden och skärpningar gjorts. Ambitionen är att nya kontrakt från 2024 ska upphandlas på det nya uppdaterade kravdokumentet. Vill du ta del av remissat förslag om uppdaterat regelverk så hittar du informationen på sidan om pågåenden remisser. 

Pågående remisser

Renodling av certifieringsfrågorna

Majoriteten av kontrakten på vägarbeten är idag upphandlade på version 4 av det tekniska regelverket (2012:86) och av denna anledning så är det även dags att uppdatera certifieringsproven utifrån detta. Under hösten så kommer testfrågor inom tidigare karantänsatta områden att köras på proven och förutsatt att testfrågorna tolkas rätt, har rätt svårighetsgrad och i övrigt uppfyller kvalitetskriterierna så kommer de även att göras till skarpa frågor ifrån årsskiftet. Vill du ta del av vilka kunskapsområden som varit karantänsatta så finner du dem genom länk i dokument nederst på sidan.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov