En uppslagen bok.

Certifieringsprov och bokningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg. 

Tekniska problem med APV 2.3 är nu lösta.

De tekniska problemen vi hade för de personer som behöver förnya sin certifiering i APV 2.3 och vars tidigare certifiering redan gått ut, är nu lösta. Alla personer som uppfyller förkunskapskravet att ha gått en giltig utbildning i APV 2.3 kan nu boka tid för certifieringsprov.

Den generella dispensen som utfärdades med anledning av detta gäller fortsatt till och med 31 juli 2023. Efter det så krävs godkänt certifieringsprov i TRV APV 2.3 för alla som omfattas av detta krav.

Frågor eller problem med bokning av prov skickas till:
Kompetenskrav Väg 

Om du behöver certifieringen för första gången eller skriver nytt certifieringsprov medans den gamla certifiering fortfarande är giltig, så berörs du inte av detta.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov