Certifieringsprov och bokningar

Här hittar du all information du behöver för att registrera, boka och genomföra certifieringsprov.

Om du arbetar på vägarbeten som har upphandlats av Trafikverket så omfattas du av kompetenskraven inom Arbete på väg. 

Ny version av APV Kompetenskrav, TDOK 2018:0371.

Version 2 av TDOK 2018:0371 är nu fastställda men börjar först gälla i nya kontrakt som upprättas efter 1 september, 2024. Den nya versionen innehåller även definitioner och krav på olika roller Trafikverket har på sina vägarbeten och därför har namnet på det nya dokumentet ändrats till ”APV roller och kompetens i upphandlad verksamhet”.

Kraven i den nya versionen är mycket lik den första men har förtydligats, renodlats och skärpts för att säkerställa att vi får de effekter som vi önskar. Till exempel har vi infört en ny roll som heter ”Skyddsanordningsansvarig”. Det är den som övervakar och kvalitetsgranskar montering av skyddsanordningar så att de fyller sin avsedda funktion. I många fall så kommer denna roll att fyllas av samma person som är Utmärkningsansvarig. Och för Utmärkningsansvarig så skärper vi tillgänglighetskravet på denna ska finnas på plats på vägarbetet. Vi har även skärpt och förtydligat kompetenskraven på vakter. I varje aktivt arbetande vaktlag måste minst en av de aktivt arbetande vakterna ha giltig certifiering i Steg 2.2. Detta gör vi för att säkerställa kompetens hos en mycket utsatt roll på våra vägarbeten.  

Vill du läsa mer i den nya versionen av kompetenskraven och vilka krav som har förtydligats, renodlats eller skärps så klickar du på länken ”Sök styrande och stödjande dokument” nedan och skriver in ”2018:0371” i rutan TDOK-nummer. Eller så kan du ta del av det inspelade webbinariumet med tillhörande presentationsmaterial. Du hittar länkar till dessa under rubriken ”Dokument” nederst på sidan.

Vilka versioner baserar sig certifieringsfrågorna på?

Dagens certifieringsprov baserar sig helt på version 4 av de tekniska kraven, TDOK 2012:86. Naturligtvis ingår även frågor på författning och andra trafikverkskrav inom området Arbete på väg, vilket ni kan ta del av i de kompetensplaner som presenterar under respektive kompetenskrav. Planen är att version 5 av de tekniska kraven kommer börja gälla samtidigt med version 2 av kompetenskraven (1 september, 2024) men det kommer dröja ca 2 år innan några ändringar görs i certifieringsproven utifrån dessa nya versioner. Initialt kommer proven endast baseras på krav som är lika i version 4 och 5 av de tekniska kraven och först när nästan alla Trafikverkets kontrakt baserar sig på de nya versionerna kommer certifieringsfrågorna att ändras. Detta kommer sannolikt ta cirka 4 år. Information om förändringar i certifieringsproven kommer i god tid att publiceras på denna sida.

Registrera, boka och genomföra certifieringsprov

OBS: Du måste ha samma registrerade ID06-kort när du bokar provet som när du skriver provet. Om du byter ID06-kort under tiden mellan bokning och prov så måste allt bokas om i samband med att du får det nya kortet. Då måste du alltså gå in och avregistrera ditt gamla ID06-kort, registrera det nya samt boka av och på nytt boka (samma) provtid hos Förarprov. Gör du ej detta så kommer ”hinder för prov” att föreligga och du kommer nekas att skriva provet, vilket vore olyckligt.

Förenklad lathund:

Nedan hittar du en mer utförlig lathund som vi rekommenderar att du använder om du inte gjort detta innan. Obs! Läs alla punkter nedan innan du påbörjar bokningen. Klicka på plustecknen (+) för att läsa varje punkt.

Lathund och instruktion om certifieringsprov