Radiokommunikation på järnväg

För arbete på järnväg finns ett antal radiosystem som effektiviserar och framtidsanpassar radiokommunikationen för järnvägens operativa drift- och underhållsorganisation.