Anno bildvisning

Anno bildvisning visar aktuell annonsering per station, till exempel förseningar, spårändringar med mera.

På Trafikverkets trafikcentraler och lokala ställverk arbetar trafikinformatörer och lokala tågklarerare med att uppdatera annonseringsinformationen utifrån förändringar i tågtrafiken.

Detta hanteras i Anno, som sedan skickar dessa data vidare till stationsskyltar, högtalare, trafikverket.se samt som öppna data i Trafikverkets API.

Anno bildvisning är ett tittfönster in i Anno för externa användare, exempelvis ett järnvägsföretag. Behörighet krävs för åtkomst och ansöks genom att fylla i blanketten längre ner på denna sida. Fyll i och skicka in till den e-postadress som står längst ner på blanketten.

Tillgängliga funktioner

Anno bildvisning innehåller dessa funktioner:

  • Visa annonsering på utvald station.
  • Visa externt meddelande på utvald station.
  • Ändra innehåll i visningen, till exempel är det möjligt att välja bort vissa kolumner, trafiktyper eller tågnummerserier.
  • Ändra utseende för visningen, till exempel teckenstorlek, färg och sortering.