Denna nyhet är äldre än 6 månader

Viktig information - Explorer-tillägget blir tvingande vecka 39 vilket förändrar sättet att logga in

ProjectWise Explorer-tillägget kommer bli tvingande för externa användare med start under vecka 39. Förändringen sker löpande under hela veckan.

Tidigare under året har det informerats om att ProjectWise Explorer-tillägget version 1.0.1 eller senare kommer bli tvingande för externa användare med start under vecka 39. Förändringen kommer att ske löpande under hela veckan.

I och med det kommer bland annat timeout-problematiken åtgärdas för externa användare.

Viktigt att observera

I samband med att tillägget blir tvingande kommer inloggningen till Trafikverkets ProjectWise miljö förändras för externa användare. Hur och vad som förändras under vecka 39 kan du läsa i Release Notes TRV PW Explorer-tillägg - R2022.1.

Under hela vecka 39 kan det förekomma korta störningar.

Behöver du installera ProjectWise Explorer-tillägget, hittar du tillägget på sidan ”Installationsmedia och handledningar” och menyn ”Ladda hem ProjectWise med tillägg”. Välj sedan Explorer-tillägg (olika tilläggsfunktioner).

Skulle du uppleva en störning under vecka 39. Stäng ner ProjectWise Explorer och vänta sedan i 10 minuter innan du startar ProjectWise Explorer igen. Fortfarande problem, kontakta Användarstöd IT på telefonnummer 010-125 10 10.