Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt ProjectWise Explorer-tillägg publiceras den 21 juni (notera nytt datum)

Nyheten ersätter tidigare nyhet om när tillägget publiceras. Notera nytt datum. Den 21 juni publiceras ett tillägg som bland annat kommer fixa timeout-problematiken för externa användare.

Som det tidigare har informerats om, kommer Trafikverkets ProjectWise Explorer-tillägg att uppdateras. Tillägget blir möjligt att laddas ner den 21 juni via sidan ”Installationsmedia och handledningar” och menyn ”Ladda hem ProjectWise med tillägg”. Tillägget, fixar bland annat timeout-problematiken som externa användare kan uppleva.

Det är väldigt viktigt att alla externa användare uppdaterar tillägget till den version som publiceras den 21 juni.

Tyvärr innebär det att alla externa måste uppdatera tillägget, för att ändringen ska kunna ske i miljön. Alla externa användare har på sig fram till vecka 38 att uppdatera tillägget. Därefter blir tillägget tvingande under vecka 39.

Ny information på denna sida kommer att komma när tillägget är publicerat och när tillägget blir tvingande vecka 39.

Tips för att följa vad som händer på ProjectWise sida, rekommenderas att du prenumererar med ett RSS-flöde. Se mer i nyheten ”Vill du få nyheter om ProjectWise automatiskt?”