Handläggningssystemen Pluto och Geoparden

Pluto och Geoparden är Trafikverkets IT-stöd i det administrativa arbetet med att upprätta väg- och järnvägsplaner. Genom IT-stöden förenklas och förbättras arbetet med intressenthantering, diarieföring och kommunikation till berörda av våra planer.

Om handläggningssystemet Pluto

Handläggningssystem Pluto är Trafikverkets IT-stöd för att stödja investeringsprojekten vid handläggningen då väg- och järnvägsplaner upprättas. I detta system hanteras intressenter och aktiviteter i syfte att uppnå ökad effektivitet, kvalitet och spårbarhet i handläggningen. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.

Om applikationen Geoparden 

Applikationen Geoparden är Trafikverkets it-stöd för att möjliggöra leveranser av de digitala ytor som krävs för handläggningen i Pluto. Systemet är tillgängligt för både Trafikverkets projektmedlemmar samt upphandlade konsulter.

Presentation om Pluto och Geoparden

Utvecklingsprojekt Handläggningsstöd planläggning (PowerPoint, 3,86MB)

Behörighet

Ansökan om behörighet görs separat för varje projekt och måste godkännas av Trafikverkets projektledare. Kontakta Trafikverkets projektledare i det projekt du ska arbeta med för mer information om hur du ansöker om inloggningskonto och för att få behörighet. Före behörighet ges ska användaren ha genomfört E-kursen hos Trafikverksskolan.

Utbildning

Utbildning i användandet av it-stöden finns genom e-kurs hos Trafikverksskolan: 
Handläggningsstöd Pluto (trafikverksskolan.trafikverket.se)

Logga in i Pluto eller Geoparden

  1. Logga in på "Min sida" (Användarnamn + Lösenord + SMS).
  2. Under "Mina system" väljer du sedan att gå till Pluto eller Geoparden.