Ansökan om transportdispens – Hjälp

Skicka ansökan till den Trafikverksregion där färden påbörjas. Om du ansöker via webben behöver du inte tänka på vilken region ärendet tillhör.

Webbansökan

 • Om du redan är kund, fyll i ditt användarnamn och lösenord och logga in.
 • Om du är ny kund i Trafikverket TRIX, tryck på länken för att registrera ett användarkonto på Trafikverket och bli webbkund i TRIX. Obs! Detta görs bara första gången.
 • På sidan ”Mina ärenden” finns en översikt. Där kan du välja ”Ny ansökan” eller ”Hämta ärendeinfo med DBS-kod”.

Ny ansökan

Du skapar en ny ansökan genom att gå igenom en guide på sju steg.

 1. Välj kontaktperson
 2. Välj typ av ansökan 
  Bred, lång och eller tung transport
  Tillfällig eller generell ansökan
  Transportdatum
 3. Välj fordon
 4. Ange last- och transportuppgifter
 5. Ange färdväg
  Klicka i kartan för att markera start- och slutpunkt för transporten (gata, väg med mera). Denna uppgift är mycket viktig att ange eftersom vi oftast måste samråda med berörd väghållare, till exempel kommunen, innan vi kan utfärda dispens. Ange eventuella önskemål om färdvägen.
  (Tips: zooma i kartan genom att hålla ner Shift-tangenten och dra med musen med vänster musknapp nedtryckt.)
 6. Ladda upp eventuella bilagor
 7. Summering av ansökan
  Här finns möjlighet att justera uppgifter innan du skickar in ansökan. Du kan också få information om vad ansökningsavgiften blir. Kontrollera noga att allt stämmer och klicka sedan på ”Skicka in ansökan”.

Hämta ärendeinformation med DBS-kod

Här kan exempelvis vägtransportledare ladda ner DBS-filer och dispensbeslut (DBS står för Digital broutmärkning för specialtransporter). För detta behövs dispensbeslutets diarienummer och en DBS-kod. Koden är slumpmässig för varje dispensbeslut. För att aktivera möjligheten att ladda ner DBS-programmet och DBS-filer krävs att du har ett avtal med Trafikverket (se rubriken DBS – digital broutmärkning).

Ansök om transportdispens via Internet

Mina ärenden/Logga in