Etik och moral i Trafikverket

Som den största statliga beställaren är det viktigt att vi agerar så att våra uppdragsgivare och omvärldens känner förtroende för att vi utför vårt uppdrag korrekt. Vi arbetar aktivt för att motverka mutor och korruption.

Trafikverket, som är den största statliga beställaren, gör årligen upphandlingar för mer än 50 miljarder kronor. Vi ska agera så att våra uppdragsgivare och omvärlden kan känna förtroende för att vi utför vårt uppdrag objektivt, ansvarfullt och effektivt. Att motverka förekomsten av mutor, korruption och otillbörliga belöningar är av yttersta vikt för Trafikverket. Vi har därför ett program för etik och moral där vi systematiskt arbetar med: