Drönarbild på plankorsning, bilar som väntar på tåget som susar förbi

Resultatkonferens: Trafiksäkerhet järnväg

För att stärka trafiksäkerhetsarbetet på järnväg bjuder Trafikverket årligen in till resultatkonferens. Årets tema är arbete i spår.

Den 16 maj äger resultatkonferens för trafiksäkerhet järnväg rum. I år fokuserar vi på arbete i spår och de många delar som behöver fungera för att arbetet ska kunna genomföras effektivt och säkert. Vi går också igenom utfallet för olyckor i järnvägssystemet föregående år och det arbete som genomförs för att förbättra säkerheten.

På konferensen medverkar deltagare från bland annat Trafikverket, entreprenörer och järnvägsföretag. Konferensen är webbsänd.

Vi vill inspirera till proaktivt trafiksäkerhetsarbete och till samverkan mellan aktörer – tillsammans kan vi stärka framtidens trafiksäkerhetsarbete.

Moderatorer är Joakim Pontén och Sofia Byhlinder, Trafikverket.

Program och medverkande

13.00

 • Inledning
  Tobias Lindberg, Trafikverket

 • Statistik året 2023
  Helena Rådbo och Sandra Nordström, Trafikverket

 • Trafikverkets prioriterade arbete för ökad trafiksäkerhet
  Helena Rådbo och Sandra Nordström, Trafikverket

 • Olycksutredning
  Kerstin Tell, Trafikverket

 • Fordon och kontroll av entreprenörer
  Victor Palm och Andreas Halvarsson, Trafikverket

Paus

13.55

 • Att passera arbeten i spår
  Karin Hesse, Green Cargo
  Ronny Fredriksson och Fredrik Lithner, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ)

 • Trafikverkets projekt Säkrare arbeten i spår
  Stefan Pettersson, Trafikverket

 • Arbetsmiljö och trafiksäkerhet
  Camilha Botvid-Nilsson, Trafikverket

 • Paneldialog med branschen
  Karin Hesse, Green Cargo, Ronny Fredriksson NRC Group och FSJ, Fredrik Lithner, Infranord och FSJ, Camilha Botvid-Nilsson, Trafikverket och Stefan Pettersson, Trafikverket

 • Summering och avslutning
  Maria Krafft, Trafikverket, Malin Holen, Trafikverket och Tobias Lindberg, Trafikverket

15.00

 • Tack för i dag


När: torsdag den 16 maj 2024
Tid: klockan 13.00 – 15.00
Plats: Digital konferens