Leksands kommun, RV 70 Tällberg, Nytt slitlager genom remixing: Man värmer upp den befintliga beläggningen med stora värmeelement. Sedan fräser man upp den och blandar den gamla massan med ny som kommer från asfaltsverket. Massan blandas och läggs ut på vägen igen och vältas.

FOI-dag om innovationer för ett mer effektivt och hållbart underhåll av infrastrukturen

Tillsammans med InfraSweden bjuder Trafikverkets FOI-portfölj Vidmakthålla in till en dag om innovationer för ett effektivare och hållbart underhåll av infrastrukturen.

Delar av Sveriges transportinfrastruktur är föråldrad. Det finns behov av upprustning för att klara dagens resor och transporter utan att orsaka försämring av res- och transportkvaliteten. En upprustning och modernisering av väg- och järnvägsnätet gör det möjligt att dra nytta av intelligenta tekniska lösningar, effektivare arbetssätt och hållbara material.

Vi vänder oss till dig som är aktör inom drift- och underhållsområdet. Du kan arbeta på myndighet, akademi eller i näringslivet. Tillsammans ska vi bidra till en samlad bild över de utmaningar vi kan överblicka idag och de utmaningar vi behöver förutspå inför morgondagen.

Det krävs utveckling av såväl teknik, regelverk, affärsmodeller som kompetens för att möta dagens och morgondagens underhåll som ger goda effekter för näringsliv och medborgare. Vi ser över och diskuterar möjliga vägar framåt för effektivt och hållbart underhåll av transportinfrastrukturen.

Mer information

Datum och tid: 29 maj kl. 10.00 – 15.00
Plats:
Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan!