Informationsmöte: Trafikverkets trafikprognoser, verktyg och förutsättningar för samhällsekonomiska analyser, 9-10 april 2024

Under dagarna får du information om de nya förutsättningarna. Du kan också få fördjupad information om verktygen och du kommer också att få möjlighet att ställa frågor till verktygsansvariga. Dagarna är avgiftsfria, men anmälan krävs.

Dagarna vänder sig till alla som är intresserade av Trafikverkets av trafikprognoser, verktyg och förutsättningar. Den 9 april presenteras förändringarna översiktligt och den 10 april kommer det finnas möjlighet för användare av verktygen att delta vid fördjupade presentationer och ställa frågor till verktygsansvariga.

Uppdateringen innefattar nya trafikprognoser, ASEK-rapport, nya effektsamband, SEB-IT, prognosverktyg samt samhällsekonomiska verktyg.

Informationsdagarna kommer att äga rum i centrala Stockholm och är avgiftsfria. En enklare lunch kommer att serveras på plats och även den är avgiftsfri.

Dag 1: 9 april kl. 9:30 – 17:00

Dag 2: 10 april kl. 9:00 – 15:00

Plats: Convendum, Vasagatan 16, Stockholm

Anmäl dig senast den 15 mars. Anmälan om deltagande är bindande.

Välkommen med din anmälan!