Varmt välkommen till KAJT vårseminarium 14 maj, 2024

Seminarium om aktuell järnvägsforskning och utveckling vid Trafikverket och KAJT. Öppet för alla intresserade.

Under KAJT-dagarna träffas KAJTs forskarparter och partnerföretag i Borlänge för att dela med sig av insikter och diskutera KAJTs nuläge och framtid. Både pågående och kommande projekt diskuteras. KAJT-dagarna startar med ett öppet seminarium på Trafikverket i Borlänge där alla är välkomna!

När: Den 14 maj 2024 kl.13:00 – 16:30

Var: KAJT Vårseminarium genomförs på plats i Borlänge men det går även att medverka via Skype. Om du väljer att medverka via Skype så kommer du få en Skype-länk efter sista anmälningsdag.

Anmälan: Anmäl din medverkan innan 7 maj via länken nedan.
Anmälan KAJT Vårseminarium 2024 (annan webbplats)

Om KAJT
Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.