Marknadsdialog för FSE713 Gestaltningsmålning tunnlar

Under maj och juni bjuder vi in till enskilda marknadsdialoger beträffande FSE713 Gestaltningsmålning tunnlar. Syftet med dialogerna är att fånga upp marknadens kunskaper och erfarenheter för att sen kunna utforma förfrågningsunderlaget på bästa sätt.

I maj och juni månad bjuder Trafikverket in entreprenörer till enskilda dialogmöten gällande rubricerad entreprenad. Syftet med dialogerna är att informera om entreprenaden samt få marknadens perspektiv på viktiga frågor till kommande upphandling.

Dialogerna är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte möjligheterna att lämna anbud i kommande upphandlingar.

Resultatet av dialogerna kommer att publiceras i anonymiserad form på programmets hemsida i god tid innan upphandlingen annonseras.

Dialogerna kommer vara på Trafikverkets E4FS projektkontor i Akalla på adressen 275 Hanstavägen. Om möjlighet inte finns att delta på plats erbjuder vi digitala möten.

Marknadsdialogens innehåll översiktligt

Dialogen beräknas ta ca 2,5 timme i anspråk och kommer bland annat att innehålla:

  • Presentation av entreprenaden
  • Kort presentation av leverantören
  • Diskussion kring tillvägagångsätt
  • Genomgång av aktuella frågor
     

Efter följs ett studiebesök i E4 Förbifart Stockholms tunnel i Akalla där möjlighet ges att se tidigare utförd provmålning av Sommaräng.

Inför dialogen kommer mer detaljerade frågeställningar skickas ut.

Om E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr där drygt 18 av vägens 21 km går i tunnel. Det gör E4 Förbifart Stockholm till en av världens längsta motorvägstunnlar.

Om FSE713 Gestaltningsmålning tunnlar

Projektet innefattar målningsarbete längs hela tunnelsträckan. Målningsarbetet utgörs av:

  • Sommaräng - grön målning längs ner på tunnelväggarna mot vägbanan
  • Ljusslingor - vita slingor i kurvor

Utöver målningsarbete kommer projektet även innefatta impregnering och klotterskydd.

Prisuppskattning

I nuläget är bedömningen att projektets kalkyl är omkring 60 miljoner kronor.

Målningsyta

Total målningsyta kommer vara cirka 91 500 kvm.

Tidplan

Projektet planeras att utföras under två tidpunkter, år 2025 för E4FS Norra (1,8 km) och år 2028 för E4FS Södra (16,8 km + övriga ramptunnlar).

Bokningsbara tider

Tisdagen 21 maj 14:00-16:30

Måndag 27 maj 09:00-11:30
Måndag 27 maj 13:00-15:30

Tisdagen 28 maj 09:00-11:30
Tisdagen 28 maj 13:00-15:30

Måndag 3 juni 09:00-11:30
Måndag 3 juni 13:00-15:30

Tisdagen 4 juni 09:00-11:30
Tisdagen 4 juni 13:00-15:30

Kontaktuppgifter för att boka tid

Sarah Lindgren, Inköpare
E-post: sarah.lindgren@trafikverket.se
Direkt/mobil: 010 124 1636