Elens ursprung och miljöpåverkan

Här kan du läsa om hur Trafikverket som elhandlare arbetar med elens ursprung och miljöpåverkan.

Elenergi som Trafikverket säljer till järnvägskunder, och som används för tågdrift, produceras av vattenkraft i enlighet med Järnvägsnätsbeskrivningen. För den delen handlas speciella ursprungsgarantier (UG) som avser ursprungsmärkning av el producerad av vattenkraft.

För övrig elenergi som Trafikverket köper för försörjning av infrastruktur, kontorslokaler och färjedrift med mera handlas sedan år 2018 ursprungsgarantier som gäller elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.

Trafikverkets årliga inköpsvolym uppgår till 2 750 GWh (miljoner kWh), varav 2 230 GWh för järnvägskunder (tågdrift) och 520 GWh för Trafikverkets egna anläggningar.

Enligt krav i ellagen ska Trafikverket som elhandlare informera kunderna om elens ursprung och miljöpåverkan.