Ställverk 95 – Uppdaterad riktlinje för hantering av säkerhetsrelaterade förutsättningar

En rejäl uppdatering av dokumentet har gjorts och tillhörande dokument har uppdaterats.

En säkerhetsrelaterad förutsättning (SRAC) kan förklaras som ett villkor som måste uppfyllas för att ett system ska fungera på ett säkert sätt. I vardagen kan det jämföras med olika varningsskyltar på produkter som måste följas för att produkten inte ska bli farlig.

Riktlinjen för hantering av SRAC:ar publicerades för första gången 2016 och har under åren fått en del mindre uppdateringar.

Nu var det dags för en större uppdatering och hela dokumentet har omarbetats för att förenkla hanteringen för projekten. Dokumentet beskriver hur SRAC:ar hanteras inför en driftsättning av ett nytt system. Man kan dela upp hanteringen i tre olika faser:

  • Hantering i förprojekteringsskedet
  • Hantering hos systemleverantören
  • Hantering inför ibruktagning

En tillhörande mall har tagits fram. Du hittar den under mappen ”Teknisk säkerhetsstyrning signal” på sidan Blanketter och mallar som tillhör styrande dokument. Mallen benämns TMALL 1532.

Handboken hittar du på Signaldokumentation extern åtkomst på Förvaltning Underhåll:

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:

För information om hur du söker behörighet: