Växel i närbild

Ställverk 95 – Ny handbok för dimensionering av kablar till växeldriv

Dokumentet är tänkt som ett hjälpmedel vid projektering, granskning och besiktning av kraftkablar till växeldriv för ställverk 95.

Dokumentet ska underlätta kontroll att anläggningen uppfyller elsäkerhetsverkets föreskrifter hur starkströmsanläggningar ska vara utförda (ELSÄK-FS)

Bakgrunden är att det ofta dyker upp frågeställningar rörande hur kablar till växeldriv ska dimensioneras och om vi uppfyller elsäkerhetsverkets föreskrifter.

Handboken hittar du på Signaldokumentation extern åtkomst på Förvaltning Underhåll:

Signalställverk M95 - Dimensionering av kablar till växeldriv

Du loggar enklast in genom Projectwise browser:
Projectwise browser

För information om hur du söker behörighet:
Signaldokumentation Förvaltning Underhåll