Rälsmörjapparater

Det finns idag huvudsakligen två olika typer av fasta rälsmörjapparater: Clicomatic och Lubricurv.

Clicomatic

Clicomatic finns i tre olika utföranden: LP, HP och elektriskt driven, EC. HP är den äldsta typen och arbetar med gastryck upp till 36 bar. Clicomatic LP och EC arbetar med ett lägre tryck på ca 7-10 bar. I Clicomatic LP och HP är hela systemet trycksatt inklusive fettbehållare medan i Clicomatic EC är fettbehållaren trycklös och en eldriven fettpump trycksätter smörjmedlet fram till skottventilen.

Clicomatic är uppbyggd av bl.a. följande komponenter:

  • Skottventilhus med vibrationsgivare.
  • Plåtskåp innehållande styrenhet, fettbehållare, drivgasflaska (Clicomatic LP/HP) eller eldriven fettpump (Clicomatic EC) samt tryckregulator.

Fettbehållaren rymmer ca 11-15 kg fett (beroende på modell) och fylls på ca 1-2 gånger per år. Avståndet från skottventil till farkant på räl kan variera mellan ca 100-300 mm vilket gör att fettet "skjuts" mot träffytan. Munstycket har utloppshål med mycket liten diameter som leder till skjuvspänningar i fettet vid skottillfället. Olika förhållanden mellan skjuvspänning och skjuvhastighet i fetter kan påverka träffbilden.

Lubricurve

Lubricurve-serien omfattar elektriska (bl.a. Electro 10 och Electro 20) samt mekaniska (PD50) smörjapparater. Lubricurve tillhör de smörjsystem där smörjfettet pressas upp mot farkanten i stället för att skjutas mot rälen.

I Electro 10 samt Electro 20 består pumpenheten av en dubbelkammar-kugghjulspump som drivs av en direktkopplad 12 VDC elektrisk motor. Enheten är direktmonterad på tankens botten. Fettet matas från tanken via pumparna till slangfästen utanpå skåpet. Därefter transporterar matarslangar fettet till FDL (fettdistributionslister, eller så kallade EasiBlades). Standardbehållaren rymmer 75 kg fett (Electro 10), men även 200 kg fettkapacitet finns tillgänglig (Electro 20).

PD50 har en volymbaserad pump som ger en konstant volym av fett. Utgående fettmängd är inte fartberoende och kan ställas in på standard eller låg volym. Fettdistributionslisten (FDL) kan erbjudas i ett antal olika storlekar och kombinationer. Standardtanken är på 35 kg och 70 kg finns som tillval.