Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt undantag från TSD Trafikstyrning och signalering angående införande av ERTMS

Trafikverket avser att ansöka om nytt undantag för ett antal namngivna signalprojekt som är anmälda till Transportstyrelsen innan ny järnvägslagstiftning trädde i kraft 1 juni 2022.

Nuvarande undantag från TSD Trafikstyrning och signalering, om införande av ERTMS, går ut 31 december 2022. Projekt som omfattas av signaltekniska ändringar i det konventionella signalsystemet och som har anmälts till Transportstyrelsen före 1 juni 2022 går under övergångsbestämmelser kopplat till den gamla Järnvägslagen (2004:519).

De av dessa projekt, som kommer att erhålla tillsvidaregodkännande från Transportstyrelsen efter 31 december 2022, kommer att behöva ansöka om nytt undantag. Godkännandestödet har identifierat pågående signalprojekt och skickat ut en lista på dessa till alla handläggare av Godkännandeprocessen för kontroll. För att varje enskilt projekt ska slippa ansöka om undantag, kommer Godkännandestödet göra en gemensam ansökan för alla berörda projekt.

För frågor eller mer information om detta, kontakta Godkännandestödet.