Styrande regelverk för digital projekthantering

Det finns styrande och stödjande dokument för digital projekthantering i investeringsprojekt inom väg och järnväg. Krav i regelverken för digital projekthantering gör det möjligt att samordna informationsutbytet mellan olika skeden och leverantörer.

Digital projekthantering är en del av projektstyrningen där leveranser till dokumenthanteringssystem kravställs.

Gemensamma regelverk – väg och järnväg

Digital projekthantering i investeringsprojekt redovisar gemensamma krav. Projektspecifika krav finns upptagna i förfrågningsunderlag, till exempel i UB, TB och AF.

Regelverk – väg

Digital projekthantering i investeringsprojekt inom väg styrs till största del av TDOK 2012:35 med tillhörande regelverk och av systemnummer och komponentbeteckningar. Projektspecifika krav finns upptagna i förfrågningsunderlag, exempelvis UB, TB och AF.

Ersatta regelverk

Regelverk – järnväg

Digital projekthantering i investeringsprojekt inom järnväg styrs till största del av kraven från tillhörande regelverk. Projektspecifika krav finns upptagna i förfrågningsunderlag, exempelvis UB, TB och AF.

Regelverk – förvaltning

Data om anläggningen, också kallat förvaltningsdata, är samlingsbegrepp på olika typer av information som behövs för drift och underhåll av väg och järnväg. Läs mer om hur du levererar sådana data under Länkar.