Data om anläggningen – väg

För att klara drift och underhåll av statliga vägar behöver Trafikverket olika typer av information. Information om vägar är viktiga beslutsunderlag och en grundförutsättning för verksamheter både inom och utanför Trafikverket.

Det är viktigt att våra databaser hela tiden är uppdaterade. Data upprättas eller uppdateras i samband med att en ny väganläggning byggs eller när en befintlig byggs om. Även vid mycket små ingrepp kan det krävas att informationen om väganläggningen behöver uppdateras. Exempel på information kan vara schematiska ritningar, geografiska modeller och väggeometrier.

Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt upphandlar entreprenörer och konsulter för att upprätta information om den nya eller ombyggda vägen. Nedan kan du läsa styrande och stödjande dokument och mallar för att leverera data gällande Trafikverkets investerings- och underhållsprojekt.