Övriga och styrande tillbehör projekthantering

För leverantörer som projekterar i Trafikverkets uppdrag tillhandahålls hjälpmedel som till exempel namnruta, inställningsfiler, symbolbibliotek, cellbibliotek, ChaosFunc, DigiTejp och Office Key.

Gemensam namnruta enligt TDOK 2012:35 gäller i alla investeringsprojekt.

Namnrutan finns tillgänglig i dwg-format med kopplade attribut för leveranser till Chaos och som cellbibliotek i dgn-format. Ifylld namnruta ska skickas för acceptans till Trafikverket via TMALL 0405 i vägprojekt eller TMALL 0406 i järnvägsprojekt.

Notera att fält "Typ av plan" måste aktiveras för projekt som är i skede Vägplan (i Visibility) eller Järnvägsplan.