Kopieringstjänster

Trafikverket använder sig av ett geografiskt indelat avtal för kopieringstjänster. Avtalet kan nyttjas för exempelvis kopiering, utskrifter och skanning. Leveranser kan ske i pappersform och/eller digitalt (pdf) via cd, dvd, usb eller e-post.

Trafikverket tecknar avtal för kopieringstjänster som är specifikt för olika regioner. Avtalet kan nyttjas av leverantörer i Trafikverkets uppdrag. Avtalet är rangordnat och i första hand ska du beställa hos den upphandlade leverantören i regionen, som finns specificerad nedan.

För att beställa kopieringstjänster från Chaos-funktionen använd ”Ritningsbeställning”.

För att beställa kopieringstjänster från IDA, kontakta beställarens projektledare.

Ramavtalen är förlängda till och med 2024-12-15.