Detektorer i järnvägsanläggningen

Med detektorer upptäcks fordonsskador som kan orsaka urspårningar, riva ner kontaktledningar och skada banan eller fordonen.

Stationära fordonsdetektorer finns längs banorna i form av varmgångs- och tjuvbromsdetektorer och hjulskadedetektorer. Det finns ungefär 190 detektorer, och du hittar dem på kartan i högerkolumnen.

I fokus

Det här fokuserar vi på under 2023–2024:

  • utbyggnad av ny detektortyp för akustisk detektering av hjullager.
  • utökat samarbete med järnvägsföretagen för återkoppling och analys efter tåglarm.
  • TSD anpassning av varmgångsdetektering.
  • reinvestering av äldre detektorer av typen SERVO/SATT samt FUES I (Se karta). Observera att Trafikverket har sedan drygt ett år tillbaka demonterat samtliga strömavtagardetektorer. Motivet är att lok- och drivfordon monterat ADD (Auto Drop Device).

Teknisk kontroll av fordon

Tjänsten "Teknisk kontroll av fordon", DPC, erbjuder utökad funktionalitet och verktyg för hantering av detektorinformation. Tjänsten ger möjlighet att ta del av, söka i och sortera de mätvärden som registrerats i samband med de egna fordonens detektorpassager.

Trafikverket lagrar informationen i två år, men den kan även hämtas för lagring i egna system.
Teknisk kontroll av fordon, DPC