Ny version av Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA EL 22

TDOK 2022:0324, som även går under benämningen TRVAMA EL 22, har en ny version. Version 4.0 ska användas från och med 1 december 2023, när den tekniska beskrivningen ansluter till AMA EL 22.

Dokumentet anknyter till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA EL 22 och RA EL 22, samt AMA‑nytt EL till och med utgåva 2/2023.

Vad är nytt?

Förändringar sedan tidigare version (3.0) består i att krav- och rådstexter har uppdaterats utifrån nytillkomna, reviderade och slopade TDOK- och TRVINFRA-regelverk.

De okodade underrubrikerna för teknikområde väg och belysning väg har justerats och delvis bytts ut där krav och rådstexter även kan gälla andra elinstallationer än endast belysning.

Nya produktionsresultat har tillkommit för kopplingstråd signal (s.k. ”bruntråd”), samt kiosker och kurar.

En del förtydliganden och kompletteringar har även införts angående dokumentationskrav.

Du kan efterfråga en komplett revideringslista via formuläret under Kontaktuppgifter.