Strategiseminarier och JBS-konferenser

Sedan 2017 genomför järnvägsbranschen varje år en gemensamma konferenser och ett gemensamt seminarium. På strategiseminariet samlas vi för att dra upp riktlinjer för kommande arbetet och på JBS-konferens för att gemensamt ha en dialog med branschen.