Kompetenscenter för C-DAS (Connected Driver Advisory System)

Kompetenscenter för Connected Driver Advisory System (C-DAS) ska bidra till att öka förståelsen och intresset i branschen för C-DAS funktionalitetens möjligheter till en punktligare tågtrafik och förbättrad trafikinformation.

Tillsammans med det operativa planeringsverktyget Digital Graf utgör C-DAS grunden för branschens ambition att digitalisera trafikledningen och förenkla kommunikation mellan trafikledare och lokförare. Med ett modernt digitalt systemstöd möjliggörs en högre grad av automatisering, en bättre kommunikation och i förlängningen ett bättre beslutsstöd hos både trafikledning och lokförare. Och det är här C-DAS kommer in på banan!

En digitaliserad kommunikation mellan förare och trafikledning med hjälp av C-DAS bidrar till positiva effekter för både järnvägsföretag, resenärer och godstransportköpare. Exempel är en bättre arbetsmiljö, en högre punktlighet och en snabbare trafikinformation.
En digitaliserad kommunikation mellan förare och trafikledning med hjälp av C-DAS bidrar till positiva effekter för både järnvägsföretag, resenärer och godstransportköpare. Exempel är en bättre arbetsmiljö, en högre punktlighet och en snabbare trafikinformation.  

I verktyget Digital graf uppdateras den operativa planeringen löpande och genom att distribuera den planen direkt till förarna via C-DAS automatiseras kommunikationen. Föraren får information om planeringen som gör det möjligt att beräkna optimerade körplaner baserat på omgivande trafik, banans egenskaper och tågets prestanda. Körplanen uppdateras i takt med att trafikledningen uppdaterar planen under tågets färd längs banan.